onderhoud

Onderhoud van uw woning of bedrijfspand

Met tijdig onderhoud verlengt u de levensduur van uw woning of bedrijfspand. Dat wat goed is, moet goed blijven. Goten, kozijnen en overige betimmeringen moeten tijdig geïnspecteerd worden. Zo nodig moeten deze vervangen worden.

Zowel voor inspectie en advies, als het uitvoeren van onderhoudswerk, kunt u een beroep op ons doen. Onze allround medewerkers verzorgen zowel uw spoedopdrachten als regulier onderhoud.